OM TINA SJÖSTRAND

" One must accept the fact that others don´t see what you do"
Louise Bourgeois


Målningarna har genom åren gått mot att bli större och mer abstrakta. Men redan tidiga, föreställande bilder med motiv som Bohusklippor och fossiler visar på intresse för det icke-föreställande.

-Att måla abstrakt är för mig att lyssna inåt och måla intuitivt. Väl utvald musik eller total tystnad i ateljén ger de bästa förutsättningarna.

I sina grafiska verk, teckningar och skulpturer laborerar Tina mer med konsten som ett språk.

-Oron över våra barns framtid på den här planeten, med allt vad det innebär av miljökatastrofer, krig och svält upptar mina tankar mycket.

Tina Sjöstrand är utbildad på konstskolan KUB i Örebro och Bildlärarlinjen vid Umeå Universitet och har arbetat professionellt som bildlärare i många år. Hon är idag bosatt i Onsala strax söder om Göteborg, i en kombinerad bostad och ateljé.

 

Utbildning
Elev hos Karlskoga-konstnären och naivisten Bernt Johansson.
Kurser i keramik, Karlskoga Folkhögskola.
KUB (Grundläggande konstnärlig utbildning), Örebro, 1984-85
Bildlärarlinjen, Umeå universitet, 1985-88


Utställningar
Karlskoga Konsthalls Vårsalong 1985
Onsala Båtmuseum, separatutställning 2013
Onsala Båtmuseum, Kulturgruppen Vingen 2015
Onsala Båtmuseum, 2016


Regionala samlingsutställningar under Konstrundan
Tjolöholms slott manegen 2014-15
Mjellby Konstmuseum 2014-15
Tjolöholm slott manegen 2017-18
Mjellby Konstmuseum 2017-18


Offentliga uppdrag
Umeå Universitet 1987
Kapareskolan 2007
Toråsskolan 2013